Akademiplatsen fräschas upp

Akademiplatsen är en populär plats att vistas under fina vår, sommar och höstdagar då solen värmer. Före sommaren kommer här nu växa fram fler sittplatser än vad som finns i dag samt ett par soldäck och en blomsterrabatt.

Ett önskemål fanns om att sätta upp en pergola med utearbetsplatser. Detta fick dock strykas från den ursprungliga planen, då en sådan skulle hamna för nära järnvägen.

Arbetet beräknas påbörjas i slutet av mars.

Bilder: Akademiplatsen och skiss över tänkt placering av bänkar, bord och blomsterrabatt.