Är det här en vetenskaplig artikel?

En ofta återkommande fråga från studenter är frågan Är det här en vetenskaplig artikel?. Att avgöra om en artikel är vetenskaplig eller inte kan vara lite lurigt, men det finns vissa faktorer som måste vara uppfyllda.

Tidskriften måste vara vetenskapligt granskad

Det första man vill kolla är om artikeln i fråga är publicerad i en tidskrift som är vetenskapligt granskad. Dessa tidskrifter kallas ofta för ”peer review”-tidskrifter eller ”refereed journal”. Peer review innebär kortfattat att andra forskare granskat artikeln innan den publicerats, och därmed finns en kontroll på om forskningen som presenteras i artikeln är rimlig.

Ofta kan man göra en sådan avgränsning i databasen – kryssa i en ruta, eller applicera ett filter, så att man enbart får sökträffar som är peer review.

Men ibland behöver man också kontrollera att det verkligen stämmer. Ett sätt att göra det är att läsa på tidskriftens webbsida, där ska det finnas information om tidskriften är peer review eller inte. Man kan också använda sig av databasen Ulrichweb – Global Serials Directory för att kontrollera om tidskriften är vetenskaplig. Du söker då på tidskriftens namn, och får fram information om tidskriften i fråga.

Artikelns upplägg är också viktigt

När du har konstaterat att tidskriften är vetenskaplig kommer vi till nästa steg: Är själva artikeln vetenskaplig? Även i vetenskapligt granskade tidskrifter kan det förekomma andra sorters innehåll som inte redovisar ett forskningsresultat. Det kan vara bokrecensioner, debattartiklar, krönikor etc. Här är några saker du kan titta på för att avgöra om artikeln är vetenskaplig:

  • Är författarna forskare?
  • Finns det ett abstract?
  • Har artikeln en tydlig indelning med rubriker? IMRAD är ett vanligt upplägg i vetenskapliga artiklar och bokstäverna står för de delar som artikeln skall innehålla: Introduktion, Metod, Resultat (Analys) och Diskussion.
  • Redogör man för resultatet från en empirisk studie (kvantitativ eller kvalitativ)?
  • Finns en lång referenslista med gott om referenser till andra studier?
  • Är språket avancerat och vetenskapligt?
  • Är artikeln längre än ett fåtal sidor?
  • Finns det någon information om att det är ”original research”, ”research article”, ”empirical study”, ”clinical trial” eller liknande?

Om du svarar ja på majoriteten av dessa frågor kan du använda artikeln utan att behöva oroa dig. Och du är såklart välkommen att diskutera med någon av alla bibliotekarier på biblioteket om du fortfarande är osäker!

Läs mer