Hög kvalitet på specialistsjuksköterskeutbildningar

– Vi är glada över detta positiva besked och så klart väldigt stolta över att bedriva specialistutbildningar som är av hög kvalitet och som på ett tydligt sätt bidrar till nytta i samhället. Utbildningarna genomförs i en nära samverkan med vårdverksamheter vilket förbereder studenterna till att möta sitt kommande arbetsliv. Ämnet vårdvetenskap är tydligt förankrat i våra program vilket bidrar till en vård och ett vårdande med fokus på hälsa och välbefinnande för dem som vårdas, säger Aleksandra Jarling, universitetslektor i vårdvetenskap samt programansvarig för inriktningen psykiatrisk vård. Hon har också skrivit självvärderingen för den inriktningen.

Självvärderingen för inriktningen ambulanssjukvård har genomförts av programansvarig Gabriella Norberg Boysen, universitetslektor i vårdvetenskap.

Aleksandra Jarling berättar att utvärderingen har varit en omfattande process som genomförts av ämnesföreträdare, experter på området och verksamhets- och studentrepresentanter från granskningsgruppen sammankallad av UKÄ.

– Processarbetet har hjälpt oss att få syn på viktiga frågor som rör exempelvis kvalitet, forskningsförankring och kompetens på både kort och lång sikt. Vi kommer nu se över de synpunkter och rekommendationer som granskningsgruppen givit oss att arbeta vidare med för att stärka utbildningens kvalitet över tid, för de utvärderade programmen men också övriga utbildningar på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, avslutar hon.

Fakta om utvärderingen

Specialistsjuksköterskeutbildningen är en utbildning på avancerad nivå, riktad mot sjuksköterskor som vill specialisera sig inom ett visst område. I den här utvärderingen har tre inriktningar ingått – ambulanssjukvård, distriktssköterska och psykiatrisk vård. Vid de lärosäten som ger alla tre inriktningar (som till exempel Högskolan i Borås), har distriktssköterska undantagits.

Totalt i Sverige får 27 specialistsjuksköterskeutbildningar omdömet hög kvalitet, medan 13 utbildningar får sitt examenstillstånd ifrågasatt.

Läs mer på UKÄ:s webb