Högt tryck på sommarkurser

15 mars var sista anmälningsdag för sommarens kurser, totalt var det 8597 anmälningar, jämfört med år 2022 då det var 5606.

Kurserna med högst söktryck är: Grundläggande programmering i Python, Portfolio och grafisk design samt Ölbryggning och fermentering. 

– Vi kan glädjande konstatera att vår kurs Grundläggande programmering i Python är fortsatt mycket populär. Till årets sommarkurs har vi över 3000 sökanden. Vi kan bara konstatera att vårt upplägg med att ha en välstrukturerad kurs med relevant innehåll som tilltalar en stor mängd sökanden fortsatt har fallit väl ut, säger Peter Axelberg, kursansvarig och fortsätter:

– Vi kan också glädjande konstatera att ett antal deltagare från vår grundkurs alltid söker till vår fortsättningskurs Programmera mera i Python. Det är ytterligare ett tecken på att våra kurser i programmeringsspråket Python är intressanta och relevanta.

Sommarkurserna har fortfarande öppet för sen anmälan.

Fakta

Efter sista anmälningsdag hade totalt 53 706 personer anmält sig till en eller fler av årets sommarkurser vid universitet och högskolor – en ökning med 2,4 procent. 13 lärosäten fick fler sökande nu jämfört med förra året, varav Högskolan i Borås hade tredje största ökningen. Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR).

Antagningsbeskeden för sommarkurser skickas ut den 26 april.

Läs mer

Se kursutbudet för sommarkurser. Till sen anmälan. 

Högskolan erbjuder även ett brett kursutbud till hösten 2023. Ta del av kursutbudet.

UHR:s statistik