Information Research i ny kostym

— Det nya utseendet är inte det enda som har förändrats, vi har också förbättrat och förenklat produktionsprocessen och försökt möta de förändrade behoven hos våra författare och läsare, säger biträdande redaktör Elena Maceviciute som också är professor vid Bibliotekshögskolan.

Information Research är en fritt tillgänglig, internationell, vetenskaplig tidskrift, dedikerad för att tillgängliggöra forskningsresultat inom ett brett spektrum av informationsrelaterade discipliner. Tidskriften publicerar referensgranskade artiklar inom informationsvetenskap, informationshantering, informationssystem, informationspolitik, arkiv- och registerhantering och bibliotekarieskap.

Den grundades 1995 av professor T.D. Wilson, professor emeritus vid Sheffields universitet[KA1]  och därefter senior professor vid Högskolan i Borås. Den ges sedan 2017 ut av Bibliotekshögskolan.

Tidskriften är indexerad av

  • Thomson Reuters Web of Science
  • Scopus
  • ACM Digital Library
  • Google Scholar
  • INSPEC: Engineering Village
  • Library, Information Science & Technology Abstracts
  • LISA: Library and Information Science Abstracts

Information Journal är listad i kataloger och kataloger över resurser från flera hundra universitets- och högskolebibliotek runt om i världen och i de stora internetsökningsverktygen.

Länk till tidskriften: https://informationr.net/infres/index