Koldioxid blir råvara i stort EU-projekt

Det är ett internationellt konsortium, i vilket Högskolan i Borås ingår, som har utvecklat denna process. Processen gör att det går att ta fram nya proteinkällor som kan ersätta dagens konventionella energi- och klimatbelastande källor, som odling och transport av sojabönor och vildfiskprotein.

Processen är unik och innebär ett grönt paradigmskifte för återvinning och kommersialisering av lågvärdiga biprodukter som råvaror till högvärdiga bioprodukter.

I konsortiet ingår elva parter som tillsammans täcker in hela värdekedjan, från industri, akademi och forskningsinstitut.

Värdefulla fettsyror

Som partner i projektet kommer forskargruppen inom Resursåtervinning vid Högskolan i Borås att omvandla syngas till värdefulla fettsyror och bidra med teknisk utveckling i hela projektet.

Projektet ska pågå i tre år med start i september 2023 och finansieras av EU – Horizon Europe.

Läs mer

Om projektet (på engelska)

Forskningsområdet Resursåtervinning och Swedish Centre for Resource Recovery