Nominera en chef till SydVästenpriset 2023

SydVästenpriset illustration

Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för åttonde året i rad SydVästenpriset. Priset syftar till att uppmärksamma och premiera chefer inom Västra Götalands län som medvetet och engagerat verkar för ett långsiktigt, kvalitativt och strategiskt ledarskap.

Priset finansieras av Västra Götalandsregionen och består av diplom och en total prissumma om 50 000 kronor samt en sydväst. Flera pristagare kan utses och delar då på prissumman. En jury, bestående av representanter från offentlig och idéburen verksamhet, utser pristagare.

Den som nomineras ska arbeta inom hälso- och sjukvård/omsorg eller socialtjänst inom privat, idéburen eller offentlig sektor. Personen ska arbeta som chef nära medarbetare och brukare/patienter (första och andra linjens chefer men inte förvaltningschefer), samt ha varit verksam som chef i minst tre år.

Den nominerade ska även ha bidragit till innovation och utvecklingsarbete inom något/några av CVS fokusområden.