Professor tilldelas källkritikspris

Hon får priset tillsammans med Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Tillsammans har de skrivit boken Paradoxes of Media and Information Literacy: The Crisis of Information (Routledge, 2022).

– Jutta Haider och Olof Sundin är förgrundsgestalter som har verkat för att synliggöra, problematisera och därmed även utveckla vad källkritik är i en digital tid, säger Jannike Tillå, affärsområdes- och kommunikationschef, Internetstiftelsen.

Jutta Haider kommenterar priset så här:

– Att få priset känns kul och hedrande. I dagens algoritmstyrda samhälle är källkritik både enklare och samtidigt svårare. Den är också mer omtvistad än någonsin och fungerar som metod enbart när det finns en grundläggande tillit till samhällets demokratiska institutioner. Mitt arbete handlar kanske framför allt om att synliggöra den infrastruktur som gör att vi hittar information från början.

Juryns motivering

”I sin bok Paradoxes of Media and Information Literacy: The Crisis of Information visar de hur källkritiken, som en del av medie- och informationskunnighet, hela tiden behöver omförhandlas i ett digitalt informationssamhälle. Genom att lyfta en rad olika dilemman ger de värdefulla insikter för en framåtsyftande digital källkritik och en stärkt digital kompetens.”

Läs mer

Om priset på Internetstiftelsens webbsida