Uppvaktning av pensionärer och tilldelning av NOR

De uppvaktade samlades på Yxhammargården för att ta emot utmärkelser och blommor och för att tillsammans med rektor och närmaste chefer avnjuta en gemensam middag och musikframförande av Emil Gullhamn på sång och gitarr och Torbjörn Georgsson på piano.

Nedan listor både över de som närvarade vid uppvaktningen och de som var frånvarande.

Pensionsavtackning:

Agneta Hultstrand, universitetsadjunkt, Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, började på högskolan 1996 (ej närvarande)

Anita Kjellström, universitetslektor, Institutionen för pedagogiskt arbete, började på högskolan 2017

Annika Edvardsson, ekonomiadministratör, Ekonomi började på högskolan 1999 (kvarstår i tjänst) (ej närvarande)

Ewa Rolling, utbildningsadministratör, Akademistöd, började på högskolan 2008

Gunilla Carlsson, professor, Institutionen för vårdvetenskap, började på högskolan 1999 (kvarstår i tjänst) (ej närvarande)

Gunvi Broberg, universitetsadjunkt, Institutionen för pedagogiskt arbete, började på högskolan 2018

Ingela Hellsten, handläggare, Akademistöd, började på högskolan 2002

Isabell Fridh, biträdande professor, Institutionen för vårdvetenskap, började på högskolan 2012 (ej närvarande)

Jasna Caktas, undervisningstekniker, Textila labb, började på högskolan 2011

Kristina Bartley, universitetslektor, Institutionen för pedagogiskt arbete, började på högskolan 1999 (ej närvarande)

Lolo Lebedinski, utbildningshandläggare, Akademistöd, började på högskolan 2003 (ej närvarande)

Marie Fahlén, universitetslektor, Institutionen för pedagogiskt arbete, började på högskolan 2013

Mats Andersson, universitetsadjunkt, Institutionen för pedagogiskt arbete, började på högskolan 2006 (deltog ej)

Peter Ahlström, universitetslektor, Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, började på högskolan 1999

Peter Kammensjö, universitetslektor, Institutionen för ingenjörsvetenskap, började på högskolan 1991

Ros-Marie Johansson, utbildningsadministratör, Akademistöd, började på högskolan 1976

Stefan Dahlin, innovationsrådgivare, Grants and Innovation Office, började på högskolan 2014 (ej närvarande)

Urban Kjulin, universitetslektor, Institutionen för företagsekonomi och textilt management, började på högskolan 1999

Åsa Haggren, universitetsadjunkt, Institutionen för design, började på högskolan 1999

Tilldelning av NOR

Anita Kjellström, universitetslektor, Institutionen för pedagogiskt arbete, började på högskolan 2017

Ann-Christine Andréasson, kommunikationschef, Kommunikation, började på högskolan 1992

Annika Gunnarsson, utbildningsadministratör, Akademistöd, började på högskolan 1991

Camilla Lagerqvist, studieadministrativ handläggare, Utbildningsstöd, började på högskolan 1991 (ej närvarande)

Carin Nyhage, utbildningshandläggare, Akademistöd, började på högskolan 1999

Christer Theandersson, universitetslektor, Institutionen för arbetsliv och välfärd, började på högskolan 2000 (ej närvarande)

Karin M. Ekström, professor, Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Katarina Engvall, bibliotekarie, Biblioteket, började på högskolan 1994 (ej närvarande)

Kim Bolton, professor, Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, började på högskolan

Kristina Bartley, universitetslektor, Institutionen för pedagogiskt arbete, började på högskolan 1999 (ej närvarande)

Mikael Gunnarsson, universitetslektor, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, började på högskolan 1993

Patrik Hedberg, universitetsadjunkt, Institutionen för informationsteknologi, började på högskolan 1992

Peter Ahlström, universitetslektor, Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, började på högskolan 1999

Peter Axelberg, universitetslektor, Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, började på högskolan 1992

Peter Kammensjö, universitetslektor, Institutionen för ingenjörsvetenskap, började på högskolan 1991

Läs mer

Läs mer om För Nit och Redlighet i rikets tjänst, NOR

Foto 1 NOR (tillsammans med rektor Mats Tinnsten) från vänster:Annie Andreasson, Kim Bolton, Mikael Gunnarsson, Karin M. Ekström, Peter Ahlström, Peter Axelsson, Peter Kammensjö, Patrik Hedberg, Mats Tinnsten, Anita Kjellström, Annika Gunnarsson, Carin Nyhage.

Foto 2 pensionsavtackning (tillsammans med rektor Mats Tinnsten) från vänster: Åsa Haggren, Gunvi Broberg, Jasna Caktas, Peter Ahlström, Urban Kjulin, Peter Kammensjö, Mats Tinnsten, Marie Fahlén, Ros-Marie Johansson, Ewa Rolling.