Vinnare av Pedagogiskt pris 2022

Hur känns det?

– Det känns helt underbart! När jag läste motiveringen blev jag rörd, det känns stort. Alla vi som arbetar inom bibliotekarieprogrammen utvecklar våra pedagogiska metoder för att stödja våra studenter. Detta är ett slags kvitto på att det uppskattas, vilket är fantastiskt roligt!

Hur gör du för att engagera studenterna i undervisningen?

– Det allra viktigaste är att hela tiden se till att studenterna är med, att de är i centrum för undervisningen. De måste känna att vi som undervisar ser och lyssnar på dem. Det är också viktigt att visa forskningen inom området och hur den kan knytas till professionen, till exempel att lyfta fram att det som kan kännas svårt och teoretiskt blir tydligare i ett professionsperspektiv. Gästföreläsningar och studiebesök uppskattas av både studenter och professionen. Jag är med i en internationell biblioteksorganisation och genom den har vi haft gästföreläsningar via Zoom från andra länder, studenterna har bland annat fått föreläsningar från bibliotekarier i Tyskland, Indien och Hongkong. Det skapar en större förståelse för omvärlden och den kontext som studenterna befinner sig i. I motiveringen till priset nämns också humor och det tror jag också är viktigt, och att som lärare vara sig själv.

Vad betyder kontakten med studenterna för dig?

– Det är det viktigaste i mitt arbete, det är det som driver undervisningen framåt. Olika studenter har olika behov och arbetet med att nå fram till dem och stödja dem i deras utbildning är det centrala. Att se dem lyckas i sin utbildning är fantastiskt!

Juryns motivering

Malins undervisning kännetecknas av varierade pedagogiska metoder, skräddade för att passa en bred studentgrupp med blandade intressen och förkunskaper. Med gedigna ämneskunskaper och en stark koppling till professionen lyckas Malin på ett spännande sätt introducera forskning i sina föreläsningar och på ett naturligt sätt förmedla vikten av den för studenterna. Varför något studenter kanske inte tänker är viktigt, eller tänker på alls, i själva verket är superintressant och användbart i kommande kurser och arbetslivet.

Workshops och föreläsningar varvas med studiebesök och gästföreläsare för att uppmuntra alla studenter att aktivt delta i undervisningen. Genomgående i alla motiveringar är att Malin är öppen för återkoppling, närvarande och genuint intresserad av studenternas utveckling.

Vi avslutar med ett citat från en av motiveringarna:  ”Hon har en stor portion humor och ett varmt hjärta. Malin; kvinnan, myten, legenden”.

Läs mer

Genom det pedagogiska priset som inrättades redan 1992 vill Högskolan i Borås uppmärksamma lärare som med medvetna pedagogiska insatser gör skillnad för studenters lärande.

Pedagogiskt pris delas ut på Akademisk högtid 5 maj.

Läs mer om Akademisk högtid

Läs mer om Pedagogiskt pris

Foto: Ida Danell