Digital Business Lab – framtidens innovativa hubb

Med Lars Hedegård som ny föreståndare sedan 1 november 2023, förväntas Digital Business Lab fortsätta att utvecklas och erbjuda innovativa samarbeten mellan akademi och näringsliv.

Det nya namnet Digital Business Lab handlar inte bara om ett namnbyte, utan också en ambition att tydligare kommunicera med näringslivet.

– Vi strävar efter att ge företagen nya värdefulla perspektiv och praktisk erfarenhet inom den digitala världen, förklarar Marianne Louwerse, koordinator vid Digital Business Lab.

Övergången från Handelslabbet till Digital Business Lab innebär en spännande möjlighet att omforma och utveckla samarbeten mellan akademin och näringslivet. Namnbytet och inriktningen mot en bredare digital verksamhet ger förhoppningar om en framtid fylld med innovation och möjligheter för både studenter och företag.

Samarbete för framtida innovationer

För företag och organisationer finns flera samarbetsmöjligheter med Digital Business Lab och samarbetet med studenter ger företagen nya insikter och kontakter med framtida medarbetare. 

När det kommer till företagssamarbeten har Digital Business Lab tidigare samarbetat med företag som Lindex och Underwear Sweden.

Med den nya föreståndaren Lars Hedegård, förväntas labbet fortsätta sin utveckling och erbjuda innovativa möjligheter för både studenter och företag.

Digital Business Lab strävar efter att vara mer än ett labb – det är en plattform för samarbete och utveckling i den digitala eran. Namnbytet och den breda digitala inriktningen ger hopp om en framtid fylld med möjligheter. Labbet är en plattform som knyter samman akademi och näringsliv för att forma den digitala framtidens möjligheter och utmaningar.