Ellen Hodakova Larsson blir Årets designer i Fabric of Life Award 2023

Ellen Hodakova Larsson tog examen från programmet Modedesign, vid Textilhögskolan år 2019.

Hodakova har bland annat samarbetat i olika projekt med Science Park Borås, som är en del av Högskolan i Borås. Läs mer om det här: 

Priset för livslång gärning gick till Sanjeev Bah.

Fabric of Life Award
Priset delas ut till personer som gjort extraordinarie insatser inom textildesign, innovation och hållbarhet och som inspirerar textilindustrin på global nivå.

Priset instiftades 2021 av textilentreprenören Paul Frankenius i samband med Borås 400-årsjubileum som en hyllning till Borås textila arv.