Handelslabbet byter perspektiv och blir Digital Business Lab

Marianne Louwerse, koordinator, och Björn Dahlstrand, systemutvecklare står tillsammans med Jenny Balkow och Lars Hedegård, tidigare respektive ny föreståndare för labbet, bakom denna förändring. En av de huvudsakliga anledningarna är att labbet ska vara en resurs för fler av högskolans utbildningar och forskning utöver det tidigare fokusområde som varit handel.

– Genom Digital Business Lab kan vi erbjuda en mer mångsidig utbildning, poängterar Marianne Louwerse.

Vision för framtiden

Framtiden för Digital Business Lab inkluderar ett starkt engagemang för högskolans studenter och forskare.

 – Vi vill vara en central del av högskolans affärsinriktade utbildningar och samtidigt stödja forskare inom området digital teknik, förklarar Lars Hedegård.

– Vår strävan är att stärka högskolans kompetens inom digital teknik i affärssammanhang. Det innebär att ge både studenter och forskare möjligheter att utveckla sina färdigheter och utforska ny teknik inom området, tillägger han.

Samarbete och expansion

Digital Business Lab strävar efter att fortsätta samarbeta med externa partner, inklusive företag.

 – Vi ser fram emot att utöka våra samarbeten med företag och inkludera studenter från olika affärsinriktade utbildningar i spännande projekt, berättar Marianne Louwerse.

Möjligheter för studenter och forskare

Digital Business Lab erbjuder många möjligheter för studenterna. Labbet kommer att fungera som en resurs för att möta exempelvis digital teknikanvändning och ge studenterna en chans att utforska olika programvaror och utrustning.

– Vår miljö är också öppen för studenter som vill driva egna projekt eller genomföra fältstudier inom digital teknik, säger hon.

Digital Business Lab är en inspirationskälla för forskare när det gäller att använda digital teknik i sin forskning och en möjlighet att utforska användningen av digital teknik inom affärsvärlden.

Tillgänglighet och expansion

– Fokus är för närvarande primärt på studenter i vissa kurser. Vi har redan introducerat tutorials och workshoppar för Eye tracking och InDesign. Vid InDesign inriktar vi oss särskilt på hur man skapar en poster till examensutställningen på evenemanget Exit. Digital Business Lab har diskuterat med programansvariga för att identifiera relevanta ämnen och utforska möjligheter.

– Genom att aktivt delta i dessa diskussioner kan vi forma labbet för att bättre möta både studenters och programansvarigas behov, säger Marianne Louwerse.

Innovation i praktiken

Digital Business Lab innehåller såväl nya verktyg som resurser.

– En nyhet som vi har utvecklat är en smart secondhand shop, som visar en smartare metod för att skapa produktbeskrivningar och prissättningar. Besökare kan till exempel hänga upp ett plagg hos oss och ta en bild av det. Sedan kan de använda tre olika AI-verktyg för att säkerställa en detaljerad och högkvalitativ produktbeskrivning samt prissättning. Resultatet visas sedan direkt i secondhand-webbshoppen, förklarar Marianne Louwerse.

Denna metod möjliggör snabb integration av produkter online, vilket skapar en smidig upplevelse för potentiella kunder.

En spännande framtid

Digital Business Lab har som mål att vara en inspirerande mötesplats, placeringen av labbet i Textile Fashion Center, mittemot Textilmuseet, gör det enkelt för externa parter att delta i möten och samarbeten.