Kreativa dagar på internationellt bootcamp

Lägret anordnades inom projektet Hacktex inom EU-programmet Erasmus+ och studenterna kom från Spanien, Rumänien och Grekland samt Sverige.

I en lektionssal på Textilhögskolan möter vi studenterna Diamantis Polychronis från University of West Attica, Joan Sánchez från Universitat Politècnica de Catalunya och Denisa-Ramona Fraseniuc från Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi. De har en dag kvar av lägret och det är en uppsluppen stämning mellan dem – de skämtar och avslutar varandras meningar när de berättar om sin upplevelse i Sverige:

– Själva uppgiften har varit att utveckla en komplett produkt inom smarta textilier, som är hållbar. Så vi har arbetat med allt från val av råmaterial, livscykelanalys och ”zero waste”, berättar Diamantis Polychronis.

– Jag har fått stiga ur min comfort zone och pratat med personer från andra kulturer och dessutom fått testa på ny teknik och i helt unika labb här på högskolan, säger Denisa-Ramona Fraseniuc.

Hon menar att eftersom Textilhögskolan har tillgång till avancerad teknik och unika maskiner i labben, så ger det större utrymme att vara kreativ.

– Men det bästa har varit att lära sig hur andra kulturer fungerar, göra allt arbete i grupper och samtidigt lära sig så mycket om smarta textiler, fyller Joan Sánchez i.


Diamantis Polychronis, Joan Sánchez och Denisa-Ramona Fraseniuc.

Förutom grupparbetena har studenterna också fått göra flera besök, till exempel i Smart Textiles Showroom, FOV Fabrics, Textilhögskolans textila labb såväl som i Textilmuseet.

Nätverkande och internationalisering de viktigaste resultaten

Projektledare från Textilhögskolan är Razieh Hashemi Sanatgar, biträdande universitetslektor inom textilteknologi. Inom projektet Hacktex har de medverkande lärosätena utvecklat Massive Open Online Courses (MOOC) och det var för att testa materialet till dessa som de anordnade ett bootcamp. Textilhögskolan bidrog med att introducera studenterna för resurseffektiva processer för funktionella och smarta textilier.

 – Jag är jätteglad över resultatet, allt har gått över förväntan och studenterna har varit väldigt entusiastiska, dedikerade och motiverade, säger hon.

Hon poängterar att ett av de viktigaste resultaten är nätverkandet och utbytet mellan de olika medverkande länderna.

– Det stämmer väl överens med högskolans mål för ökad internationalisering inom forskning och utbildning, säger hon.

Projektet Hacktex kommer att avslutas under 2024.

Läs mer om projektet Hacktex