Så kan textildagar i Borås förbättra industrin

I Textile Fashion Center finns ett kluster av utbildning, företag och organisationer som verkar inom textil och mode. Och det var där Borås Textile Days 2023 hölls – ett årligt evenemang som arrangeras i samarbete mellan Högskolan i Borås och dess delar Textilhögskolan samt Science Park Borås, näringslivet och organisationerna inom Textile Fashion Center.

Besökarna fick insikter från den senaste forskningen, möjligheter till nätverkande, delta i interaktiva workshoppar och lyssna på inspirerande föreläsningar. Science Park Borås höll en ullkonferens ihop med Nordiska Textilakademin och Jonas Larsson, universitetslektor i textilt management, modererade ett seminarium om hållbarhetskommunikation inom ramen för Textile Challenge.

Främjar dialog och utbyte

Medarbetare vid Textilhögskolan, vid Högskolan i Borås, var med i flera av programpunkterna, bland annat Saina Koohnavard, universitetsadjunkt och doktorand:

– Det jag tar med mig från dagarna är hur viktigt ett sådant här event är där centrets olika kompetenser kommer fram och främjar dialog och utbyte mellan näringsliv, utbildning och forskning. Sett utifrån projektet Digitalt Labb och mina doktorandstudier ser jag det som viktigt att nå ut med det vi och jag håller på med, dels för att ta in fler perspektiv och erfarenheter från andra vinklar, dels för att utmana mig själv i att kommunicera projekt och idéer för en bredare publik.

Livslångt lärande viktigt för framtidens textilbransch

Niina Hernández, universitetslektor och prefekt håller med. Hon berättar att Borås Textile Days håller en bredd som intresserar näringslivet, allt från enklare quizar kring fiber och materialkunskap till aktuell textilrelaterad forskning som antar utmaningar för att förbättra framtidens textilindustri.

– Redesign och digital transformation är också viktiga inslag för framtidens textilbransch, även dessa belystes på olika sätt genom programmet. Fabric of Life Award var en härlig ceremoni med avstamp i tidigare vinnare för att fortsätta blicka framåt tillsammans med årets vinnare, säger hon.

Hon var också med och bemannade Green Room där hon tillsammans med kollegor berättade för besökarna om Textilhögskolans möjligheter till kompetensutveckling genom till exempel fristående kurser och uppdragsutbildning.

– För textilindustrins omställning behövs det livslånga lärandet, i en bransch, och värld, som förändras så snabbt är en kandidatutbildning bara en början på det. På Borås Textile Days visade vi upp flera format på kurser och utbildningar som kan inspirera till lärande parallellt med en roll i näringslivet, säger Niina Hernández.

Läs mer

Textilhögskolans program och kurser

Textilhögskolans labb

Textile Challenge 

Borås Textile Days

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.