Spännande användarupplevelser på Haptik genom inkludering

– Att få tillgång till information, att fritt kunna delta i kulturlivet och njuta av konst är en grundläggande mänsklig rättighet för alla, oavsett variationer i våra förmågor och vid sensoriska funktionshinder. Medan vi har utformat vår värld för att tillgodose behoven hos vissa, förbises de hos många med funktionella eller sensoriska funktionsnedsättningar, säger Nasrine Olson, docent inom informationsvetenskap på Bibliotekshögskolan.

Symposiet anordnas i anslutning till det EU-finansierade projektet MuseIT som samordnas av forskare inom informationsvetenskap på Bibliotekshögskolan och omfattar över 50 forskare verksamma vid tolv internationella partnerorganisationer i nio länder.

–Vi är många som arbetar med inkludering inom kulturen och genom att nätverka och få praktiska upplevelser, kan vi öka det tvärvetenskapliga samarbetet och inspirera till nya forskningsinriktningar och i förlängningen göra så mycket mer kultur tillgänglig, säger Nasrine Olson, som tycker att symposiet har lyckats med just det.

Mer information

Projektet MuseIT