Studenter hjälper studenter i nybildad programmeringsklubb

Programmeringsklubben träffas en dag i veckan på onsdagar och det är studenter som läser sista året som coachar studenter i de lägre årskurserna som precis har börjat läsa kurser i programmering.

Vi träffar initiativtagarna och ledarna för klubben, Axel Sivervik, Robert Keränen och Adam Sandström, som alla läser sista året på Systemvetarprogrammet. Den här onsdagen är det andra tillfället de samlas i lokalen Techarena Borås (tidigare Oasen). Ytterligare tre studenter har precis kommit.

– Vi kör det här under en testperiod under hösten för att se hur stort intresse det finns. Inledningsvis vänder vi oss främst till studenterna som läser kursen Objektsorienterad systemutveckling 1, som ligger i programmen Dataekonom och Systemvetarprogrammet i årskurs 2, berättar Axel Sivervik.

Varför har ni startat klubben?

– Vi saknade något när vi själva gick andra och vet vilka utmaningar som möter studenterna. Inom ramen för utbildningen kan man känna att handledningstiden inte alltid räcker till, det kan vara vårt att hinna med de där små snabba frågorna när du sitter och jobbar praktiskt med programmering, berättar de.

Vad gör ni för något vid träffarna?

– Vi finns här som bollplank och tillsammans med de som kommer hit hjälps vi åt så att de kommer vidare med programmeringsuppgifter. Eftersom vi själva redan har gått samma kurser, så vet vi ungefär vilka frågor som kan komma.

– När man börjar med programmering är det många nya begrepp och terminologi att lära sig, det är som att lära sig ett nytt språk.

Vad får ni själva ut av klubben?

– Det är stimulerande att förklara för andra, och det känns bra att föra vidare kunskap. Samtidigt lär vi oss också en del. Vi har utvecklat olika program och haft olika lösningar och här får vi ta del av de andras lösningar och sätt att tänka.

En av de studenter som sökt sig hit den här onsdagen är Linda Runeke.

– Det är till stor hjälp att vara här, ett jättebra initiativ, säger hon.

Läs mer om Programmeringsklubben

Klubben samlas på onsdagar i lokalen Techarena Borås (tidigare Oasen) på Sandgärdet kl. 15:00–18:00 och det är drop in som gäller. Alla studenter på högskolan som är intresserade av programmering är välkomna.

Om intresset är stort och det finns behov kommer klubben att utöka sina aktiviteter under våren 2024.

Initiativet stöttas av Techarena Borås.

Läs mer om Techarena Borås