Avhandling kastar nytt ljus över Oskar II

– Min doktorsavhandling är ingen biografi över Oskar II, utan en biografi över hans bibliotek. Men, den bidrar förhoppningsvis till en mer mångfacetterad bild av honom än vi tidigare haft, säger Arvid Jakobsson.

Avhandlingen fokuserar på fem områden som alla var viktiga delar i Oskar II:s liv; svensk skönlitteratur, den svensk-norska unionen, svensk stormaktstid, religion och filosofi samt örlogsflottan. Områdena har sedan tolkats utifrån hans roll som statsöverhuvud, som samlande gestalt och som enskild individ.

– Oskar II skiljde tydligt på det offentliga och det privata och använde sitt bibliotek för att visa upp bilden av ”Europas lärdaste monark”. Inför sin död säkerställde han att, framför allt hans egna memoarer, skulle tillgängliggöras och läsas. Hade han varit medveten om att större delar av hans bibliotek skulle bli tillgängligt för offentligheten, är det rimligt att anta, att han skulle ha låtit makulera fler verk inom religion och filosofi. Val av litteratur och noteringar visar i vissa fall en helt annan person än den han visade offentligt.

Noteringar ger extra information

Oskar II:s tankar och synpunkter genom hans noteringar i böckerna, ger ytterligare en dimension av det Sverige som var i slutet av 1800-talet. På titelsidan till August Strindbergs pjäs, Erik XIV, hittar man exempelvis en recension av verket där kungen inte är nådig mot författaren. Man hittar också utropstecken genom hela boken på de ställen där Strindberg använt fula ord.

– Om du är intresserad av att läsa pjäsen så finns det tusen bibliotek som kan hjälpa dig. Men, är du intresserad av det samhälle som var under Strindbergs tid, så är det intressant att läsa kommentarerna vid hans verk.

Bidrag till svensk bibliotekshistoria

Arvid Jakobssons bidrag till ny bibliotekshistorisk forskning ger, förutom svar på vilken roll biblioteket spelade i Oscar II:s legitimitet och den svenska monarkin, också större inblick i vilket sätt biblioteket är en del av svensk kunglig bibliotekshistoria, hur det relaterar till andra samtida privata kungliga bibliotek i Europa och hur biblioteket har utvecklats som institution från 1850 till cirka 2020.

– En styrka med bibliotekshistorisk forskning som denna är att den kan leda till vetenskapliga studier inom andra discipliner. Jag ser också tvärvetenskapliga möjligheter. Historia, religionshistoria, militärhistoria, filosofi och litteraturhistoria är ämnen som, bara utifrån denna undersökning, skulle kunna berika forskningen i framtida gemensamma projekt.

Kan ge ringar på vattnet i andra monarkier

Avhandlingen är en objektbiografisk studie som utforskat både enskilda volymer i biblioteket och samlingen som helhet, genom att se till dess livshistoria och dess kopplingar till människors liv och samhällen. Den gedigna forskningen kommer med största sannolikhet att intressera Arvid Jakobssons kollegor i de tio andra monarkierna runt om i Europa.

– Jag har under mitt arbete intervjuat Court Librarians’ Network som består av de andra slottsbibliotekarierna med motsvarande tjänster ute i Europa. Även om kungahusen är av olika storlek och historia, brottas vi med samma utmaningar och glädjeämnen i våra bibliotek. Där kan denna typ av forskning och metod nog vara en intressant förebild.

Furstefamiljernas gränsöverskridande släktband har satt avtryck i dess boksamlingar. Ett exempel på litteraturhistoriskt spår som Arvid Jakobsson ser som intressant att följa vore i vilken utsträckning 1800-talets alltmer internationella författarskap, med namn som exempelvis Dickens, Zola, Dumas och Poe, tog plats i dessa furstliga bibliotek.

Bernadottebiblioteket där Oskar II:s bibliotekssamling ingår

Foto: Alexis Daflos, Kungliga hovstaterna.
I Kungliga slottets nordöstra flygel ligger Bernadottebibliotekets mäktiga lokaler. Här finns cirka hundratusen böcker som har tillhört våra Bernadottekungar och deras drottningar. Dessutom ingår de Bernadotteska fotosamlingarna som består av en halv miljon fotografier och ett oskattbart musikarkiv. En fjärdedel av allt material kommer från Oskar II:s ursprungliga bibliotekssamlingar, vilket är Sveriges största privata bibliotekssamling.

Mer information

Information om Bernadottebiblioteket

Information om Oskar II av Sverige och Norge (kungligaslotten.se)

Avhandlingen

Över djupen mot höjden: En biografi över Oskar II:s bibliotek (diva-portal.org)