Nu genomförs ett projekt för samordnad schemaläggning och lokalbokning

Camilla M Andersson, delprojektledare, berättar om projektet:

– Syftet är att effektivisera schemaläggning och bokning av undervisningslokaler vid Campus Borås samt salsbokning för examinationer. Grupprum och möteslokaler omfattas dock inte.

Vilka är det som jobbar med projektet?

– Vi är två delprojektledare; Lena Wallengren, som är delprojektledare för att utveckla processer och rutiner, och jag som är delprojektledare för organisering och implementering av funktionen. Vi saknar för närvarande en projektledare för hela projektet. Vidare finns det en styrgrupp bestående av akademicheferna för samtliga akademier, avdelningschefer för Utbildningsstöd, Campus och hållbarhet samt Studentcentrum.

– Projektet har en arbetsgrupp inom Akademistöd och samverkar inom Verksamhetsstöd. Sedan finns det en referensgrupp bestående av representanter från samtliga akademier och Studentkåren i Borås.

Status

Projektet kommer att genomföras i två etapper. Första etappen sker under hösten 2023 och våren 2024 och har fokus på delprojektet Processer och rutiner. Arbetet under den här perioden ska resultera i rutiner och tidsplan för lokalbokning och schemaläggning som till viss del börja gälla under våren 2024. Delprojektet Organisering och implementering startar i andra etappen. Den är inte tidsatt ännu. Som en del av arbetet kommer en pilot att genomföras.

Läs mer

Mer information finns i diariet:
Rektorsbeslut oktober 2022, Dnr. 727-22
Förvaltningschefsbeslut nov 2022, Dnr. 937-22