Träffa högskolans IKT-pedagoger!

IKT står för informations- och kommunikationsteknik.

Mattias Gustafsson, Linda Lindén och Christofer Ögren heter högskolans nya IKT-pedagoger sedan i somras. De har alla en mångårig bakgrund i skolvärlden som lärare och inom IKT-området.

Mattias och Linda jobbar främst mot Akademin för textil, teknik och ekonomi, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd samt Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, medan Christofer har fokus på Akademin för polisiärt arbete.

Organisatoriskt är IKT-pedagogerna placerade på EduTech som i sin tur lyder under biblioteket.

Vad gör man då som IKT-pedagog?

– Vi håller oss uppdaterade om vad som finns och är aktuellt när det gäller IT i undervisning. Vi nätverkar med andra inom samma område. Vi förmedlar pedagogiska metoder med digitalt fokus och hjälper lärarna att utveckla undervisningen i sina kurser, berättar Linda.

Mattias fortsätter:

– Frågorna vi får varierar mycket. Det kan vara att en lärare vet vad hen vill göra, men inte vet hur. Just nu är det också ett stort fokus på AI. En del lärare vill ha tips på hur de kan hantera AI i sin undervisning. Andra vill ha stöd kring hur man spelar in föreläsningar, några vill veta hur man nyttjar de digitala tjänster som högskolan har.

– Vi kan stötta med det som gäller digitala verktyg kopplat till utbildning. Det kan vara från hur man engagerar studenterna i en stor gradängsal till att ge tips om hur man kan planera sin kurs i Canvas så den blir lätt att följa för studenterna. Framöver skulle vi vilja skapa exempelkurser utifrån goda exempel i verksamheten på högskolan, för att visa som inspiration.

– Många gånger står lärare ensamma i hur de ska lägga upp sin kurs, men vi finns där för dem som vill få stöd och tips. Vi märker av att det finns ett stort sug och en stor vilja bland medarbetarna att utveckla sina kunskaper inom IKT, berättar Christofer.

IKT-verksamheten på högskolan är just nu i en uppbyggnadsfas.

– Vi har fått en hel del uppdrag redan och i och med att vi ingår i EduTech har vi tillgång till flera olika kompetenser, berättar de.

Utöver att stötta praktiskt direkt i verksamheten deltar IKT-pedagogerna även i projekt av olika slag. Just nu bland annat i ett projekt kring VR (Virtual Reality) som handlar om virtuella lärmiljöer.

Under året har de tillsammans med EduTech besökt olika personalgrupper för att berätta om hur de kan ge stöd.

– Det har gett effekt. Vi visar vilka vi är. Vi tror att det betyder mycket att träffa oss och att det då är lättare att ta kontakt med oss. Vi kommer gärna ut i verksamheten och berättar om oss och hur vi kan ge stöd. Och vid önskemål och behov tar vi en djupare diskussion.

– Vi är lyhörda för de behov som finns i organisationen. Tveka inte att höra av er till oss. Vi är snabba på bollen, avslutar de.

Kontakta IKT-pedagogerna via mejl: edutech@hb.se

På gång

Inspirationsdag för pedagogisk utveckling 23 november

Vill du utbyta erfarenheter, diskutera undervisningsmetoder, få tips om digitala verktyg och inspireras av andras utvecklingsprojekt inom högskolepedagogik? Då är du varmt välkommen till en inspirationsdag för pedagogisk utveckling.

Tid: 09:00–15:00
Plats: M402 och Vardagsrummet på Sandgärdet

Erfarenhetsutbyte med EduTech

Just planerar EduTech att anordna tillfällen för erfarenhetsutbyte där bland annat IKT-pedagogerna är med. Det blir med olika teman givna på förhand och där flera medarbetare inom EduTech finns tillgängliga för frågor. Preliminärt kommer ett första tillfälle hållas under hösten. Högskolans medarbetare är välkomna att komma med önskemål på tema.