Från analog katalog till digital portal – finns nu digitalt

Boken består av texter från ett stort antal personer som med egna ord fått ge sin bild av, historia från Bibliotekshögskolan eller bidrag till vår utveckling.

Från analog katalog till digital portal 

Redaktörer
Louise Limberg, professor emerita
Malin Ögland, universitetsadjunkt 

Formgivning
Emma Anderstedt, universitetsadjunkt