Lyckat Enter inleder de nya studenternas akademiska resa

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Denna integrerade del av högskolans introduktion markerade början på en spännande akademisk resa för de nya ansiktena och gav dem möjlighet att inte bara knyta vänskapsband, utan också få en djupare förståelse kring den institution de antagits till.

Dagen inleddes med öppningen av dörrarna till Borås Kongress, där studenterna välkomnades av högskolan tillsammans med representanter från näringslivet och Borås Stad. Studenterna fick bland annat en introduktion i stadens historia och karriärrelevanta representanter från olika delar av näringslivet visade vilka möjligheter som finns framåt genom samverkan med det omgivande samhället. Denna presentation satte sedan tonen för dagens aktiviteter, som bland annat bestod av grupputmaningar, där studenterna fick möjlighet att testa sina gränser och utforska sin potential på nya och innovativa sätt.

Evenemanget avslutades framåt kvällen genom en stor gemensam presentation där programstudenterna fick visa upp vad de hade arbetat med under dagen.

Därefter tog studentkåren över. Deras roll i programmet markerade en kontinuitet av stöd och engagemang bortom Enter och säkerställde att de nya studenterna har en stark gemenskap att vara en del av under hela sin akademiska resa.