Nya kurser för högskolelärare fokuserar på kritiskt tänkande

Marita Cronqvist och Getahun Yacob Abraham, docenter vid Institutionen för pedagogiskt arbete, är de två som ska utveckla kurserna: AI som en del i undervisningen – i perspektiv av akademisk integritet samt Ett kritiskt förhållningssätt inom akademin – synliggörande i undervisningen.

Vad betyder det för er och högskolan att få denna möjlighet?

– Att beviljas medel för att utveckla två av de sex kurser som utlysningen omfattades av är stort. Det betyder att högskolepedagogiken hos oss ligger i framkant och att våra kurser kommer att få genomslag nationellt. Detta är ett kvitto på att våra kurser håller hög kvalitet, säger Marita Cronqvist.

Kurserna kommer att göras tillgängliga för hela högskolesverige i juni 2024.

Riktlinjerna från UHR är att kurser som ska utvecklas ska: bidra med specialkunskap, möta nationella kompetensutvecklingsbehov och möta framtidens kompetensbehov.

– Vi skickade in ansökningar om medel i våras för att utveckla kurserna, vilka vi redan hade formulerat idéer kring och till viss del prövat i verksamheten. Vi såg ett generellt behov av det kursinnehåll som vi planerade för och det låg inom ramen för riktlinjer som Högskolan i Borås uttryckt, om att exempelvis utbilda kritiska tänkare, berättar Marita Cronqvist.

Läs mer om beslutet från UHR