Öppet seminarium om den svenska modeindustrins historia

Johannes Daun, historiker och 1:e antikvarie på Textilmuseet, berättar om sin bok När man sydde kläder på fabrik (Bokförlaget Daidalos 2022), som tillkommit i samband med en ny basutställning om mode och konfektion.

Detta är höstens första forskningsseminarium som ges inom ämnena företagsekonomi och ekonomi, inom området Handel och IT. Seminarierna är öppna för alla intresserade, högskolans medarbetare, studenter och allmänheten.

Tid och plats
Datum: 13 september
Tid: 10:15– 11:45
Plats: Lokal M401, byggnaden Sandgärdet, Järnvägsgatan 5

Seminariet inleds med en timmes presentation och fortsätter med en guidad visning antingen av arkiven eller den nya basutställningen. Seminariet ges på svenska. Ingen föranmälan behövs.

– Med de här seminarierna är förhoppningen att kunna sprida den forskning som bedrivs vid vår institution inom företagsekonomi och ekonomi men även att bjuda in externa personer som kan prata om intressanta ämnen med relevans för handeln i staden och regionen, säger Nicklas Salomonson, områdesföreträdare för forskningsområdet Handel och IT och professor i företagsekonomi med inriktning mot digital handel.

Seminarierna ges en gång i månaden sedan några år tillbaka. Den 18 oktober medverkar gästprofessorn inom Handel och IT, Mary Tate från Victoria University of Wellington på Nya Zeeland, med en presentation med titeln How to get published. Alla seminarier annonseras i kalendariet på hb.se.

– Vi ser fram emot båda seminarierna och hoppas på ett högt deltagande med intressanta diskussioner, säger Nicklas Salomonson.

Om boken När man sydde kläder på fabrik
I boken sammanfattas och fördjupas den svenska konfektionsindustrins historia, från dess snabba uppgång i början av 1900-talet, till branschens nedmontering på 1970-talet. Boken sätter den inhemska konfektionsindustrin i ett industrihistoriskt sammanhang och ger fördjupningar i branschens ekonomiska, tekniska och sociala historia. Utgångspunkten i studien är Borås och den kringliggande Sjuhäradsbygden.

 

 

 

 

 

Läs mer om forskning inom området Handel och IT