Praktikplatsen.se drabbad av intrång – risk att personuppgifter läckt

Alla studenter på Institutionen för vårdvetenskap som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) använder praktikplatsen.se och kan därför vara berörda.

De personuppgifter som finns på praktikplatsen.se är namn, födelsenummer (sex första siffrorna), postadress och e-postadress. Alla personuppgifter gallras bort efter två år. Inga skyddade personuppgifter läggs in i systemet, men om en person har fått skyddad identitet efter att dennes uppgifter har lagts in i systemet så kommer de ursprungliga uppgifterna behandlas fram till gallring om inte studenten meddelat högskolan annat.

Högskolan i Borås har gjort en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du hittar mer information om intrånget på Göteborgsregionens webbplats:

Intrång i GR:s IT-system | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se)

Om du har frågor, kontakta:

Katarina Karlsson, akademichef på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Telefonnummer: 033-435 4761
E-post: katarina.karlsson@hb.se