Forskningssamarbete inom Resursåtervinning med forskningsinstitut i Indien

 Han berättar om besöket:

– Jag har träffat forskare och fått se labben inom Resursåtervinning samt Textil och mode och diskuterat om möjliga samarbetsområden inom bland annat polymerteknologi, bioprocess- och energiteknik, byggteknik och textil. Vi har bland annat diskuterat samarbetsmöjligheter kring forskningsprojekt som handlar om övergången från akademiska resultat till tillämning i industrin.

– Jag också föreläst för masterstudenterna och doktoranderna inom Resursåtervinning om produktion av bioenergi, om forskningsmetoder, akademisk publicering och processen för refereegranskning samt om min egen forskning som handlar om naturliga och syntetiska polymerer och om designstrategier för att omvandla avfalls- och restprodukter till att producera energi eller andra kolbaserade produkter. Vi har också talat om likheter och skillnader när det handlar om att anställa doktorander i Indien respektive i Sverige.

Efter att Thallada Bhaskar tillsammans med forskarna på högskolan har identifierat områden där samarbeten fungerar är målet att skriva ett övergripande samarbetsavtal och fortsätta utveckla samarbeten och skriva gemensamma ansökningar om medel till olika projekt.