Hon lyfter vikten av att studera plasters minsta beståndsdelar

– Tillsammans kan vi utveckla gemensamma forskningsprojekt med industrin och andra forskningsinstitut, säger hon och menar att det inom hennes egen forskning går att forska tvärvetenskapligt – via polymer kemiteknik till spridningen av mikroplaster, som är hennes huvudsakliga intresseområde.

Öppen föreläsning 23 maj
Välkommen att lyssna till Juliana Aristéia de Lima som föreläser om sin forskning (på engelska): Biodegradation and environmental sustainability and the role of electron microscopy  
Tid: 10:00–11:00
Plats C203, Högskolan i Borås, och digitalt via Zoom,
se länk i kalendariet

Juliana Aristéia de Lima kommer att både forska och undervisa, samt handleda studenter och doktorander på högskolan.

Juliana Aristéia de Lima kommer från Brasilien där hon påbörjade sina studier och forskarkarriär. Efter doktorsexamen 2008 intresserade hon sig först för kemi inom materialvetenskap. Sedan fördjupade hon sig i ämnen som elastomera polymerblandningar och nanokompositer med tonvikt på hur de kan förändras och hur de påverkas vid olika temperaturer.

– Mitt mål har hela tiden varit att finna lösningar för att minska miljöpåverkan genom att använda biokompatibla eller bionedbrytbara material.

Hon har bland annat siktat in sig på nedbrytningsprocesser av gummi och återvinning av plastmaterial.

– Detta ledde till nya perspektiv kring mikroplaster och min forskning har bidragit till nya insikter kring detta, både ur analyssynpunkt och i sökandet efter mer ansvarstagande användning av plaster när det gäller hur de faller sönder och bryts ner.

– Mitt stora intresse för elektronmikroskopi har vidare lett till att jag har utvecklat nya metoder som kan tillämpas inom flera olika områden. Jag tror att detta kan ge studenterna nya perspektiv både genom kunskap om teknikerna och deras förmåga att lösa de problem som finns i samhället.

Vad kommer din föreläsning i maj att handla om?

– Jag kommer att tala om polymerteknologi med fokus på bionedbrytning och miljömässig hållbarhet samt om hur elektronmikroskopi spelar en viktig och avgörande roll vid studiet från hur polymera material blir till, till studiet av dess fragment.