Akademichef slutar

Han kommer senare i år att gå in i en ny roll där han kommer att utveckla högskolans internationella samarbeten. Därmed kommer processen med att hitta en efterträdare påbörjas.

Från och med måndagen den 12 februari tar Åsa Söderlind över som ställföreträdande akademichef. Medarbetare på akademin har fått information.