Byggstudenter hackade för hållbart byggande

Med fokus på att skapa ett hållbart samhälle stod de tävlande inför uppgiften att utforma innovativa lösningar för en byggetapp inom Viskans park-projektet, Repslagargatan. Tävlingen sågs som en möjlighet att integrera både kortsiktiga och långsiktiga perspektiv inom hållbarhet.

Genom att delta i olika grupper och tävla i tre kategorier, Bästa förslaget, Hållbar design och estetik samt Innovationshöjd, tog deltagarna sikte på att inte bara förbättra det befintliga arbetet med hållbart byggande utan även att inspirera till nya idéer och innovativa tillvägagångssätt.

Ulrika Hultin, programansvarig för Affärsutvecklarprogrammet bygg och fastighet, ser tävlingen som ett bra sätt för studenterna att testa sina kunskaper och att samverka med branschen.

– Det var fantastiskt att se våra studenter delta och engagera sig så aktivt i detta hackathon. Dagen var en utmärkt möjlighet för dem att tillämpa och utveckla de kunskaper de fått under utbildningen och bidra med innovativa idéer till branschen. Jag är stolt över deras insatser och ser fram emot att följa deras fortsätta arbete inom byggsektorn.

För Borås Stad utgör de bidrag som framkom under dagen värdefulla inspel i utvecklingen av nya riktlinjer för hållbart byggande. Specifikt kommer bidragen att användas som inspiration för Repslagargatan, en av byggetapperna inom Viskans park-projektet, samtidigt som de kommer att påverka framtida etapper inom projektets ramar.