Förändringar i databasutbudet

Nya databaser

Nya databaser hos Cambridge University Press med Read & Publish-avtal har tecknats. Ett abonnemang på Elsevier Focus Collections har startats för samlingarna Chemical Engineering och Food Sciences.

Förändringar i befintliga databaser

Innehållet i ProQuest Theses & Dissertations har flyttats över från ProQuest till Web of Science.

Uppsagda databaser

Nedan databaser är uppsagda på grund av låg användning:

- A+ Education
- American Chemical Society (avser delen Legacy archive med artiklar fram till 1995)
- Reaxys

- Läs mer om förändringar i databasutbudet på webbsidan Databaser 2024