FoUS-seminarium: Digital inkludering av äldre – utmaningar och möjligheter

Collage: Julia Carlsson och genrebild på äldre kvinna med surfplatta

Digital teknik har blivit en förutsättning för att fullt ut kunna delta i vårt samhälle och ta del av den medborgarservice som samhällets myndigheter erbjuder. Samtidigt använder en halv miljon svenskar aldrig internet och riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap: ett utanförskap som uppstår vid begränsad tillgång till digitala verktyg och internet och begränsad förmåga att använda digitala tjänster.

– De äldsta i vårt samhälle är en grupp som löper särskilt stor risk för att hamna i ett digitalt utanförskap. Idag diskuteras hur en digital inkludering av äldre kan säkerställas, både på nationell och kommunal nivå, säger Julia Carlsson.

Hon har i sin forskning studerat kommunala digitaliseringsinsatser och vilka följder den digitala utvecklingen kan få. På seminariet kommer hon att prata om hur en kommunal policy kan utformas för att möta upp äldres digitala utanförskap, men också frågor om vilka utmaningar som följer med uppdraget.

Läs mer om seminariet