Hemtjänsten i Borås Stad i nytt forskningsprojekt

Vårdpersonal håller äldre människa i handen

Samarbetet med Högskolan i Borås började redan 2019 när hemtjänsten medverkade i en forskningsstudie om arbetsvillkoren inom hemtjänsten. Därefter fortsatte samarbetet i en uppföljningsstudie och nu är det dags igen.

Syftet med studien är att undersöka hur styrningen av hemtjänstens kärnverksamhet upplevs påverka det vardagliga arbetet sett utifrån undersköterskors och brukares perspektiv. Tanken är att resultatet ska kunna bidra till en positiv utveckling för hemtjänsten.

– Det är så roligt att det finns ett intresse för hemtjänsten och att man vill lyfta fram våra perspektiv, speciellt undersköterskors och vårdtagares, det är sällan man gör på det viset. Vi ser fram emot samarbetet och ett resultat som vi kan ha nytta av, säger Cecilia Botin, verksamhetschef för hemtjänsten i Borås Stad. 

Verksamheten delaktig i forskningsprocessen

Projektet leds av Marita Flisbäck, professor i sociologi, tillsammans med Margareta Carlén, universitetslektor i pedagogik, och Danka Miscevic, universitetslektor i sociologi.

Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer, observationer och dagboksanteckningar. Det finns en arbetsgrupp som består av undersköterskor, administrativ personal, chefer, politiker, brukare och en biståndsbedömare. Tanken är att arbetsgruppen ska delta i forskningsprocessen genom att vara med och tolka data som samlas in.

– Projektet bygger på en samskapande metod där vi försöker utveckla erfarenhetsnära och praktiskt användbar kunskap, säger Marita Flisbäck och fortsätter:

– Forskningen är väsentlig då vi i dag står inför stora utmaningar vad gäller demografi, kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv. Hemtjänsten är en välfärdssektor som är av stor samhällsrelevans att studera för att på så vis påverka en utveckling mot en mer hållbar arbetsvardag.

Resultatet kommer att redovisas i vetenskapliga artiklar och i flera forum inom Sjuhärad, nationellt och internationellt.

Stort intresse från hemtjänsten

Forskarna har träffat arbetsgruppen och presenterat upplägget för de kommande tre åren. De är nöjda med responsen från arbetsgruppen och verksamheten.

– För att bedriva den här typen av forskning krävs ett visst mod från verksamheten, vi som forskare går ju in med en kritisk blick. Utifrån det kan man föra konstruktiva samtal och utveckla verksamheten. Hemtjänsten har visat ett stort intresse för det här och vi har verkligen känt oss välkomna, säger Margareta Carlén.

– Det är fantastiskt roligt att diskutera sin forskning med den här arbetsgruppen. Personal, politiker och omsorgstagare blir väldigt delaktiga och det känns meningsfullt, säger Danka Miscevic.

Läs mer

Forskningsprojektet har beviljats forskningsmedel på cirka 4,5 miljoner kronor från FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och beräknas pågå i tre år. Projektet är förlagt vid FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS).

Detaljstyrningens janusansikte. En samskapande studie om hemtjänstens villkor utifrån undersköterskors och omsorgstagares perspektiv - Högskolan i Borås (hb.se)

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS)

Forskningsområdet Människan i vården

Text: Linda Jansson, Borås Stad, och Kristina Axelsson, Högskolan i Borås