Högskolan i Borås intar täten i kampen mot fusk – proaktivt arbete ger resultat!

Enligt den senaste rapporten från Studieförbundet Näringsliv och samhälle (SNS) är Högskolan i Borås ett av de lärosäten som anmäler flest fuskärenden. Enligt prorektor Kim Bolton beror detta på ett systematiskt arbete mot fusk som inleddes redan 2019.

– Jag är stolt! Givetvis inte över att det fuskas, utan över det arbete alla medarbetare lägger ner på att hitta, anmäla och agera mot fusk. Det visar att det arbete vi gör betalar sig. Det här är ett bra betyg för Högskolan i Borås.

Genom att informera och uppmuntra lärare att anmäla misstänkt fusk har Högskolan i Borås flera anmälningar per år. Även om statistiken visar en hög nivå av fuskärenden, betonar Kim Bolton att det också innebär att en överväldigande majoritet av studenterna agerar ärligt och enbart 1–2 procent av studenterna har anmälts för fusk.

– Vi får inte glömma dem som gör rätt för sig. De absolut flesta studenterna är drivna, engagerade och motiverade. Antalet ärenden som anges i undersökningen är stort, men det är en väldigt liten andel av studenterna som faktiskt fuskar. Och ska jag vara uppriktig, så är jag övertygad om att det inte fuskas mer på Högskolan i Borås än på andra lärosäten. Det är baksidan av all utbildning, att det alltid finns de som vill ha en oförtjänt fördel.

Från misstanke till beslut, så går det till när fusk påträffas:

Misstanke om fusk uppstår.

Efter en första bedömning görs en anmälan till rektor.

En utredning påbörjas där studenten uppmanas inkomma med ett yttrande.

Rektor fattar beslut om antingen nedläggning av ärendet, varning till studenten eller att ärendet ska hanteras i disciplinnämnden.

Disciplinnämnden sammanträder, studenten kallas till möte.

Disciplinnämnden beslutar om huruvida någon typ av åtgärd behövs eller inte. Antingen varning eller avstängning i upp till sex månader.

Studenten får besked om beslutet och har möjlighet att överklaga.