Publicera - plattform för tidskriftspublicering

Publicera är den nationella digitala plattformen för publicering av öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Det innebär att allt innehåll på Publicera är tillgängligt för alla och helt utan kostnad. Kungliga biblioteket har ett regeringsuppdrag att inrätta och förvalta plattformen.

Publicera gör det möjligt för svenska vetenskapliga tidskrifter att ställa om till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Kraven på tidskrifterna säkerställer att de lever upp till riktlinjer och krav från forskningsfinansiärer och index/databaser. Genom att kombinera arbetet med öppen tillgång och licensavtal stärks omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt material.

Plattformen har ett gemensamt gränssnitt där tidskrifternas redaktioner kan arbeta med hela utgivningsprocessen, från insänt manuskript till sakkunniggranskning och utgivning av fulltextmaterial och metadata med omedelbar öppen tillgång. Den bygger på Open Journal Systems (OJS), en fri och öppen programvara som används globalt av över 34 000 tidskrifter. Dessutom är det kostnadsfritt för deltagande tidskrifter att använda plattformen.

De tidskrifter som idag finns registrerade på Publicera täcker olika forskningsfält, inklusive undervisning och lärande, språk, arkeologi, litteraturvetenskap, medicin och juridik med flera.

Exempel på andra initiativ inom publicering av öppet tillgängliga tidskrifter på samma plattform finns till exempel i Danmark via Tidsskrift.dk och Finland via Journals.fi.

Mer information