Uppvaktning av pensionärer och tilldelning av NOR

Uppvaktningen ägde rum på Yxhammargården där de uppvaktade samlades för att ta emot utmärkelser och blommor. Tillsammans med rektor och närmaste chefer avnjöts en gemensam middag samt musikframföranden av Emil Gullhamn på sång och gitarr och Torbjörn Georgsson på piano.

Dessa medarbetare tilldelades NOR 2023

Gunilla Fihn, universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogiskt arbete, anställd vid högskolan sedan 1995

Michael Tittus, universitetslektor vid Institutionen för ingenjörsvetenskap, anställd vid högskolan sedan 1998

Per-Olof Axelsson, systemtekniker på IT-avdelningen, anställd vid högskolan sedan 1993

Dessa medarbetare gick i pension 2023

Ann-Charlotte Dalheim Englund, biträdande professor vid Akademin för polisiärt arbete, anställd vid högskolan sedan 1999

Birgitta Rutberg, bibliotekarie på Biblioteket, anställd vid högskolan sedan 2015

Carin Nyhage, utbildningshandläggare på Akademistöd, anställd vid högskolan sedan 1999

Carina Hallqvist, universitetslektor vid Institutionen för informationsvetenskap, anställd vid högskolan sedan 2014

Carina Waldén, systemförvaltare på Utbildningsstöd, anställd vid högskolan sedan 1980

Gunilla Fihn, universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogiskt arbete, anställd vid högskolan sedan 1995

Mats Nilhag, universitetsadjunkt vid Institutionen för ingenjörsvetenskap, anställd vid högskolan sedan 2012.

Läs mer

Läs mer om NOR, Nit och redlighet i rikets tjänst