Oväntat besök av tomten

Tomten dök upp här och var på högskolan – lite i smyg och med en trevlig liten dikt till och om medarbetarna som jobbade hårt. Initiativet till tomten kom från Hanna Markusson, avdelningschef på Utbildningsstöd.

– Varje år får medarbetarna på Utbildningsstöd en julkalender av mig. I år blev det i denna tillitsbaserade tappning. Tomten vandrade runt på campus och anställda uppmanades att ta foto på honom och mejla till ett mobilnummer – mitt, berättar hon.

Kalendern fungerade på så vis att Hanna varje vardag mejlade medarbetarna på avdelningen ett foto på tomten tillsammans med en liten kul text, en blandning av de bidrag som medarbetare skickat in tillsammans med sina foton.

Tomten är fortfarande ute på tur på campus. Hör av dig till Hanna om du ser honom!

Hanna Markusson

Här kan nu alla medarbetare ta del av hela julkalendern där Hanna fritt har textsatt bilderna till adventskalendern.

Öppna bildspelet med tomtekalendern (Powerpoint-fil)