Polisutbildningen i framkant: Rikspolischefen besökte Borås

Besöket bestod av en rundtur i polisutbildningens lokaler och ett lunchmöte med ledningen för högskolan och polisutbildningen. Utöver att hjälpa studenter med deras examensarbete fick de se skjutbanorna, övningsmiljöerna med uppbyggda lägenheter och butiksytor, med mera. På frågan om vad de tar med sig från besöket svarade Petra Lundh:

– Ni bedriver en jättebra utbildning, ni fyller platserna, men också att ni fokuserar på att utveckla utbildningen och arbetet. Då tänker jag framför allt på möjligheterna att vidareutveckla sig inom utredningsarbete.

Ett steg mot komplett akademisk miljö

Det är Kandidatprogram i polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning som åsyftas. Programmet ska ge redan utbildade poliser en fördjupning inom utredningsarbete och är ett led i ambitionen att skapa en komplett akademisk miljö. Det vill säga från kandidatutbildning hela vägen till forskarutbildning.

Stefan Hector, biträdande rikspolischef, var imponerad:

– Det är en utbildning som är progressiv och i framkant. Och just utvecklingsarbetet är viktigt och positivt.

Stina Sundling, akademichef vid Akademin för polisiärt arbete, var mycket nöjd med besöket:

– Att de så kort tid efter att ha tillträtt sina tjänster valde att besöka oss är givetvis roligt. Det var ett bra tillfälle att visa upp våra unika övningsmiljöer och diskutera aktuella samhällsutmaningar, frågor om tillväxt, utveckling samt akademisering.

När besöket närmade sig sitt slut undrade studenterna som skriver sitt examensarbete om rikspolischefen med följe skulle komma förbi deras plats igen. De skulle gärna ställa fler frågor, till examensarbetet. Men schemat var fullpackat, och följet tog en annan väg ut. Men som blivande poliser var det nog inte sista gången de stöter på rikspolischefen.