Satsning på internationella studenter – så hjälper högskolan till med boende

Vinter på campus

International Office har hjälpt internationella studenter att anskaffa boende under flera år. Det som är nytt från och med i år är arbetssättet. Att hyra ut möblerade lägenheter i andra hand ersätter tidigare stöd som getts i frågan. Målet med förändringen är ett mer kvalitativt och resurseffektivt arbetssätt.

Camilla M Andersson, avdelningschef för Akademistöd, berättar varför högskolan tar till detta grepp.

– Anledningen till att hyra ut möblerade lägenheter i andra hand är att underlätta för de internationella studenter som kommer för att studera hos oss. Det är ett stöd i högskolans internationaliseringsarbete.

– Något som försvårar för den här studentgruppen är att de saknar svenskt personnummer, vilket i många fall efterfrågas för att få hyra lägenhet i Borås. Det är också en utmaning för studenterna att skaffa möbler för den relativt korta tid de ska studera här, förklarar hon.

Höstterminen en utmaning

Högskolan har numera ett avtal med Bostäder i Borås om att hyra 30 studentlägenheter på Viskastrandsgatan 4. Det finns en process där studenterna kan anmäla sitt intresse och ett urval görs då antalet lägenheter inte räcker till alla inresande studenter. De som inte erbjuds högskolans lägenheter får information om vilka andra alternativ som finns.

International Office kommer löpande att se över om det finns möjlighet att utöka antalet lägenheter för andrahandsuthyrning, detta för att kunna hjälpa fler av våra internationella studenter. En utmaning är att antalet inresande studenter är cirka dubbelt så många under höstterminerna i jämförelse med vårterminerna, bland annat beroende på att kursutbudet för de internationella studenterna är större på höstterminerna.

Beslutet om att hyra ut lägenheter har fattats av rektor, se Dnr: 940-22.