Stopp för att ladda batterier till elcyklar i högskolans lokaler

– Det innebär att vi på högskolan också behöver förhålla oss till dessa krav för vad som gäller laddning av den här typen av batterier. Batterierna kan utgöra en brandrisk, förklarar Henrik Werner, säkerhetssamordnare på högskolan.

Litiumjonbatterier avsedda för transportmedel eller litiumjonbatterier som är större än 10 Ah får därför inte laddas i högskolans lokaler, eftersom dessa inte uppfyller dessa strängare krav.

– I dagsläget saknar högskolan tyvärr säkra laddnings- och förvaringsplatser inomhus som uppfyller brandsäkerhetskraven för de batterier som används i elcyklar, säger Henrik Werner.