Ny samverkansplattform ska stärka regional kommunsamverkan

Målet med plattformen är att skapa ett starkt nätverk som skapar en närhet mellan högskolan och kringliggande kommuner.

– Vi arbetar aktivt med samverkan med det omgivande samhället, både inom utbildning och forskning, men vi fick synpunkter från kommuner att det kan vara svårt att veta vem som är kontaktperson, vad som går att samverka inom och hur man kan gå till väga. Då började vi genast arbeta för att möta upp det behovet, säger Peter Serrander, samverkanskoordinator och projektledare på Högskolan i Borås och Science Park Borås.

Ska lösa samhällsproblem tillsammans

Malin Andrén och Peter Serrander, som båda arbetar med Arena för kommunsamverkan, har under våren varit på kommunbesök i flera närliggande kommuner.

– Målet för oss är att högskolan ska upplevas som en nära och självklar samverkanspart, vi vill verkligen arbeta med kommunerna i Sjuhärad för att stärka regionen och lösa samhällsproblem tillsammans, säger Malin Andrén, projektledare på Science Park Borås.

Den 3 och 4 juni var de på besök i Tranemo respektive Vårgårda, vårens sista besök. Carita Brovall, kommundirektör i Tranemo kommun, betonade vikten av samverkan för att exempelvis säkra kompetensförsörjningen.

– Det gäller att vi kommuner kopplar ihop oss med högskolan för att hålla kompetensen relevant utifrån de behov och utmaningar som finns, exempelvis inom grön energi och utbildning. Vi behöver attrahera arbetskraft, men också se till hur samverkan med högskolan kan vara en del av det pusslet, sa Carita Brovall under besöket.

Fördjupade samarbeten väntar

I höst väntar bland annat fördjupade samarbeten och workshoppar.

– Kommunerna har varit engagerade och har visat stort intresse att bygga vidare på det här nätverket. Under hösten kommer vi arbeta mer fördjupande, exempelvis med workshoppar och andra nätverksaktiviteter på högskolan, och vi ser fram emot fler tillfällen då vi får arbeta vidare på det här tillsammans, säger Malin Andrén.

Samtal och dialoger pågår också med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund för samverkan kring aktiviteter och nätverk.

Läs mer

Läs mer om Arena för kommunsamverkan