Äldres rättigheter i fokus på seminarium om hemtjänsten

Sara Hultqvist och Katarina Hollertz föreläser på seminarium om hemtjänsten

Under seminariet presenterade forskarna Katarina Hollertz och Sara Hultqvist sitt forskningsprojekt som handlar om moralisk stress och moraliskt aktörskap inom äldreomsorgen. De har undersökt äldreomsorgen i tre kommuner och identifierat svåra situationer i äldreomsorgens arbete utifrån fokusgrupper med undersköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer.

Bristande kompetens, minutjakt, underbemanning, stress för den äldre och snabba förändringar i de äldres behov är faktorer som ger upphov till etiska dilemman och kan leda till moralisk stress hos personalen.

Katarina Hollertz och Sara Hultqvist– Vi hoppas på att lyfta kunskap kring dessa situationer för att tillsammans mobilisera för en bättre äldreomsorg, säger Katarina Hollertz.

– Det blev ett intressant seminarium där äldreomsorgens villkor belystes på olika sätt, säger forskarkollegan Sara Hultqvist och fortsätter:

– Jag tar med mig en kommentar från en av undersköterskorna som sa att hon vanligen har en kvart på sig att ta sig mellan brukarna, men att hon inför seminariet på högskolan hade fått en halvtimme i schemat avsatt för transport.

Under seminariet deltog många olika yrkesgrupper, bland annat anhörigkonsulenter, biståndshandläggare och undersköterskor.

Helene Blomquist och Monica KlassonHelene Blomquist och Monica Klasson, undersköterskor från hemtjänsten i Viskafors, var med i publiken. De känner båda igen sig i många av de svåra situationer som forskarna tar upp.

– Man jagar tid och springer efter klockan hela tiden, det känner jag verkligen igen. Det är vårdtagarna som får mig att orka, säger Monica.

– Det kan hända något och då hjälper inte planeringen, då ligger vi efter i schemat hela dagen. Men i det här yrket är det viktigt med ödmjukhet och det gäller att inte visa hur stressad du är, säger Helene.

Sari SarhamoSari Sarhamo, anhörigkonsulent, var också med och lyssnade under seminariet.

– Mycket av det vi pratar om i stödsamtal med anhöriga handlar om hur det är att ta emot okända personer i hemmet som inte stannar så länge. Jag kan känna moralisk stress när det finns behov samtidigt som de anhöriga inte vill ha in någon annan i sitt hem. Ett annat problem är att de anhöriga sällan har möjlighet att komma ifrån sitt hem när vi anordnar aktiviteter. När välfärden inte kan möta närståendes vård- och omsorgsbehov av olika anledningar så faller det i slutändan på de anhörigas axlar att vårda, fixa och ansvara för omsorgen för anhöriga, säger hon.

I publiken på seminariet fanns även Johan Wikander (L), ordförande i vård- och äldrenämnden i Borås Stad.

– Jag har varit ute och praktiserat i verksamheterna och jag känner igen väldigt mycket av det som beskrivits under seminariet. För mig är det viktigt att vi ger undersköterskorna frihet så att de får möjlighet att stanna längre hos någon när det behövs. Systemet ska endast vara en fingervisning och personalen behöver få stöd av sina chefer så att de kan känna sig trygga i en större frihet, säger han och fortsätter:

– Vi behöver uppdatera statusen på yrket, detta är vardagens hjältar under alla dygnets timmar. Ett sätt att öka statusen och locka fler till yrket är, förutom lön, att öppna upp för olika scheman och möjliggöra större valfrihet så att jobbet går ihop med vardagspusslet.