Samverkan och beredskap: en temadag om pågående dödligt våld

Under förmiddagen deltog deltagarna i en workshop som analyserade ett verkligt fall för att identifiera konkreta åtgärder och fylla kunskapsluckor. Charlotta Thodelius, forskargruppledare vid Akademin för polisiärt arbete, som tillsammans med polisläraren och polisen Niklas Frostmarker arrangerade dagen:

– Vi fick till ett fint samtal där alla vågade dela med sig och vi lyckades täppa till flera kunskapsluckor. Det är svårt att nå vissa yrkesgrupper – de glömda nyckelspelarna. Svårigheten är att nå rätt personer eftersom i 80% av fallen har en person nyckelinformation i ett tidigt skede, men vet inte hur hen ska förmedla informationen vidare.

Övningarna fokuserade på hur samverkan kan fungera i praktiken och uppmuntrade deltagarna att testa olika strategier.

Eftermiddagen bestod av föreläsningar som skapade förståelse för gärningsmannens processer och vad som händer under en pågående våldshändelse.

Temadagen var en plattform för att diskutera och identifiera konkreta lösningar som deltagarna kan ta med sig till sina egna verksamheter. Charlotta Thodelius igen:

– Det handlar om att hitta rätt representation och våga prata om de här frågorna. Så länge vi inte pratar om det kan vi inte göra något, och det är bara det vi pratar om som vi kan bli medvetna om.

Syftet med dagen var också att flytta fokus från förebyggande arbete till hantering under och efter en händelse av pågående dödligt våld.

– Att förbereda sig för dessa händelser är väldigt svårt eftersom det oftast sker plötsligt av en ensamagerande gärningsperson. Men genom proaktiv samverkan och mental beredskap kan vi vara bättre rustade, avslutar Niklas Frostmarker.