STEM-satsning till Högskolan i Borås

– Det är naturligtvis glädjande att vårt arbete med frågorna och det vi vill göra uppmärksammas, och att vi ges möjlighet att göra verklighet av några av de satsningar vi presenterade för regeringen säger Kim Bolton, prorektor vid Högskolan i Borås.

Satsningarna som Högskolan i Borås föreslog för regeringen innehåller bland annat ett antal områden inom vilka högskolan vill öka kvaliteten; i matematikkurser generellt på ingenjörsutbildningarna, i lärarutbildningarnas matematikkurser, öka kvalitet genom mentorskap och samverkansinlärning samt att öka kvaliteten genom att koppla kreativa inslag till undervisningen.

Uppdraget innebär att regeringen skjuter till cirka 1,5 miljoner kronor till varje lärosäte.

I ett pressmeddelande från regeringen förklarar utbildningsminister Mats Persson vikten av uppdraget:

– Sverige som ingenjörsland måste säkerställa att vi även i framtiden kommer att ha rätt kompetenser för att möta samhällets behov. I dag är genomströmningen alltför låg inom till exempel ingenjörsutbildningarna, vilket är en utveckling vi behöver bryta. En förutsättning för att göra det är genom att stärka matematikkunskaperna, vilket kan få fler att fullfölja sin utbildning och ta examen.