Studentnätverket IT-girls anordnade evenemang med besök från Nya Zeeland

Maj månad var fullspäckad för IT-intresserade på högskolan. Samtidigt som årets upplaga av Borås Tech Challenge gick av stapeln hade Högskolan i Borås också besök av Mahsa McCauley från Nya Zeeland. De två engagerade systemarkitektstudenterna Johanna Gull och Caroline Swanpalmer, initiativtagare till studentnätverket IT-girls, tog tillfället i akt och bjöd in till två event tillsammans med McCauley.

Mahsa McCauley är lektor och dataingenjör med bred erfarenhet inom teknik och en aktiv forskare inom Internet of Things, AI och maskininlärningsteknologier. Hon är också grundare av SheSharp – ett nätverk för kvinnor med syfte att stödja kvinnor och minska könsklyftan inom teknik.

Övade på att lyfta sina styrkor

Först ut av eventen var en lunchworkshop med fokus på personlig utveckling inom konceptet #iamremarkable, i grunden skapat av Google. Konceptet bygger på att deltagarna lär sig konsten att vara bekväma med att marknadsföra sig själva, att våga tala öppet om sina prestationer och lyfta sina personliga styrkor – något som kan vara svårt, särskilt om man tillhör en minoritet, vilket kvinnor i IT-branschen ofta gör. Workshoppen riktade sig till kvinnor med koppling till IT och bland deltagarna fanns såväl studenter som yrkesverksamma. 

Techarenans lokal i Sandgärdet fylldes av intresserade deltagare och bland dessa var flera av högskolans program representerade. Systemvetare, systemarkitekter, dataekonomer och IT-ingenjörer fanns på plats. Evenemanget inleddes med en gemensam lunch där deltagarna fick möjlighet att lära känna varandra. Därefter ägnades träffen åt frågor såsom varför är vi dåliga på att berätta om våra prestationer? Vilka konsekvenser har det, och vad kan vi göra åt det? Workshoppen varvade statistik, forskning och praktiska övningar. Det blev en lyckad träff där deltagarna kände sig stärkta av nya lärdomar och insikter.

–    Vi har fått verktyg för att träna på att inse att vi har mycket att vara stolta över och att våga berätta om våra prestationer för andra. Dagens visdomsord som vi lärt oss är "det är inte skryt om det är fakta", säger Johanna Gull, en av initiativtagarna till studentnätverket IT-girls.

Föreläsning om möjligheter och risker med AI

En knapp vecka senare var det dags för ett nytt event i ledning av Mahsa McCauley och IT-girls. Denna gång hölls en föreläsning i Sparbankssalen om de möjligheter och risker som finns med användandet av AI i dag och framåt. Föreläsningen var öppen för alla intresserade och bjöd på ny forskning, tänkvärda synsätt och värdefulla hjälpmedel. Att föreläsningen följdes av ett långt samtal mellan Mahsa McCauley och engagerade deltagare, sågs som ett gott betyg av arrangörerna.

Vad är IT-girls?
IT-girls är ett studentnätverk på Högskolan i Borås – av och för kvinnliga studenter. Syftet med nätverket är att skapa en gemenskap bland kvinnor som är intresserade av IT och att jobba för kvinnlig representation inom IT-branschen. Förutom nätverkets interna träffar så anordnar IT-girls då och då öppna evenemang, och riktar sig då i synnerhet till kvinnor som studerar programmering av något slag, eller som vill jobba inom IT.