Världen till klassrummet

– Projektet har gett oss möjligheter att sprida kunskap och förståelse om hur vi kan stärka vår kvalitet genom internationalisering på hemmaplan säger Susanne Edström som är projektledare tillsammans med Ilona Sarvari Horvarth.

I det internationella arbetet just nu, fokuserar man främst på personer som reser eller jobbar utomlands. Men det är viktigt att även de som av olika anledningar stannar hemma har kunskap om och förstår vikten av att vara internationellt medvetna. Därför måste internationella perspektiv inkluderas i utbildningen, anpassade efter varje programs behov. Därför startades ”Internationalisering på hemmaplan” med hjälp av rektors strategiska medel. Syftet är att hjälpa studenter och personal att få en internationell synvinkel och främja lärandeprocesser som förbereder studenterna för att lyckas i en global värld. Målet är att genom diskussioner, workshoppar och inbjudna föreläsare utveckla metoder som kan ge stöd till lärare att både förbättra sin internationella samarbetsförmåga och sin förmåga att undervisa i globala sammanhang.

Konferensen var välbesökt och genomfördes i samverkan med Högskolan Väst, Chalmers, Högskolan Halmstad och Högskolan i Skövde. Erfarenheter mellan lärosätena utbyttes och tanken är att samarbetena ska fortsätta.

Under dagen presenterades projektet, ett antal goda exempel på hur man som lärosäte kan arbeta med internationalisering på hemmaplan, vilka utmaningar sektorn står för och vad som stundar i framtiden.

  – Det är nu när projektet är slut som arbetet i organisationen börjar avslutar Ilona Sarvari Horvarth