Finsk-svenskt utbyte för ökat samarbete mellan textila ekosystem

För att öka möjligheten pågår ett utbyte mellan länderna och nyligen var representanter för flera finska organisationer och företag på besök i Sverige och bland annat Textilhögskolan och Textile Fashion Center. 

Under besöket som organiserades av Textilhögskolan träffade deltagarna också andra svenska organisationer och företag som arbetar med textil cirkularitet. Utbytet är en del i en strategisk satsning för ökat samarbete, men inte bara mellan två parter.

– Vi hoppas att utbytet kan leda till ömsesidigt lärande och innovativa samarbeten mellan ländernas textila ekosystem, något som skulle expandera textil cirkularitet ytterligare, förklarar Rudrajeet Pal, professor vid Textilhögskolan, expert på den textila värdekedjan och en av värdarna för besöket.

Under besöket på Textilhögskolan och Textile Fashion Center fick besökarna gå en rundtur i den textila labbmiljön, Smart Textiles Showroom samt Do tank-center. Det var dock inte första besöket för Pirjo Heikkilä, vetenskaplig ledare vid VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.

– Jag var imponerad då och är imponerad nu, säger hon. Framför allt över bredden, här täcks hel den textila värdekedjan både i utbildning och forskning. Det möjliggör produktutveckling, samverkan och nätverkande, säger hon.

Utbytet inleddes i oktober 2023 med ett webinarium och därefter gjorde representanter från Sverige i november ett liknande besök som detta, fast i Finland.