Ny utbildning ska avhjälpa väntad brist på chefer inom välfärdssektorn

– Vi har sett en ökad efterfrågan från studenterna och verksamheterna av ett komplett kandidatprogram, berättar Sara Larsson Fällman, programansvarig.

Det nya kandidatprogrammet har sin utgångspunkt i idag befintliga kurser inom området vård- och omsorgsadministration vid Högskolan i Borås.

– Högskolan ger sedan tidigare tre kurser som bygger på varandra inom vård- och omsorgsadministration och vi ser att allt fler genomför alla tre kurser. I samband med det ser vi också ett behov av att ge studenterna en tydligare progression och sammanhållen utbildning. Inrättandet av kandidatprogrammet är också ett led mot en komplett akademisk miljö inom vård- och omsorgsområdet, förklarar hon.

Programmet kommer att erbjudas på både halvfart och helfart på distans. I det första fallet för att möjliggöra för redan yrkesaktiva att fortbilda sig under tiden de är fortsatt aktiva i yrkeslivet. 

– På så vis finns två parallella spår genom hela utbildningen. Studenten kan välja att genomföra antingen enbart en kurs i taget på halvfart eller två kurser parallellt på helfart, säger Sara Larsson Fällman.

Kandidatprogrammet i ledarskap och organisering har som mål att ge bästa möjliga förutsättningarna för studenter med ambition att arbeta som ledare och chefer inom vård och omsorg. Genom innehållet av kurser inom organisering, ledarskap, vård, förändringsarbete och lagstiftning förbereds studenterna för ett arbete inom ledarskap och organisering inom vård och omsorgssektorn. Efter examen kan studenterna fortsätta studera på avancerad nivå vid högskolan.

Kurspaket med start hösten 2024 kan tillgodoräknas

Redan i höst, 2024, startar det första av två nya kurspaket som ligger i linje med de inledande kurserna i kandidatprogrammet, Ledarskap och organisering inom vård och omsorg 1 och 2 (60 hp). Kurspaket 2 planeras starta 2025. Dessa kurspaket motsvarar de första 60 högskolepoängen i det nya kandidatprogrammet och kommer att kunna tillgodoräknas i det nya kandidatprogrammet. 

Läs mer

Läs mer om befintligt kurspaket inom vård- och omsorgsadministration: Ledarskap och organisering inom vård och omsorg 1 (startar hösten 2024)