Finansiärer

Under tioårsperioden 2012–2022 har resurserna för forskning och forskarutbildning mer än fördubblats. I jämförelse med andra likvärdiga lärosäten har Högskolan i Borås lyckats utveckla en unik bredd och spets inom forskningsverksamheten, där samtliga miljöer har ökat sin finansiering. Den externa finansieringen i förhållande till de statliga basanslagen är i nivå med universitetens. Ytterligare en sak som utmärker Högskolan i Borås i relation till andra högskolor är det stora antalet externa forskningsfinansiärer.

Finansiärer 2023 (tkr)

 • Region, 24 617
 • Övriga EU-medel, 8 575
 • Övriga, 18 008
 • Vinnova, 10 526
 • Statliga myndigheter, 1 889
 • Kommuner, 4 094
 • EU-medel erhållna inom ramprogram, 5 798
 • Vetenskapsrådet, 6 123
 • Naturvårdsverket, 5 375
 • KK-stiftelsen, 5 661
 • Offentliga forskningsstiftelser, 1 076
 • Forte/FORMAS, 5 530
 • Företag i Sverige, 4 423
 • Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, 835
 • EU-medel erhållna inom ERC, 53
 • Energimyndigheten, 745


Läs mer

Finansiärer kopplade till projekt i högskolans forskningsportal