Högskolan som arbetsplats

Fyra personer runt mötesbord


Högskolan som arbetsplats innebär en anställning med bra villkor och förmåner. Vårt moderna campus ligger mitt i city med promenadavstånd från Resecentrum. Härifrån erbjuds bra pendlingsmöjligheter. 

För högskolan är det en självklarhet att verka för en hållbar samhällsutveckling i hela vår verksamhet och att arbeta för att främja mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Vi ser också till att minska miljöbelastningen från den dagliga verksamheten. Vi är stolta över vårt miljöarbete och att högskolan har ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001. 

Högskolan i siffror (siffror från 2023)
828 anställda
19 000 studenter 
64 program och 187 fristående kurser

Utveckling

Vid det årliga utvecklingssamtalet förs en dialog, mellan chef och medarbetare, om eventuella behov av kompetensutveckling samt planering och mål för kommande års arbetsinsats.

Medarbetare vid högskolan har möjlighet att delta i internationella utbyten genom stipendieprogrammet Erasmus+. Att besöka ett lärosäte utomlands är ett bra sätt att få nya idéer och utvecklas i sin yrkesroll. 

I vårt interna kursutbud finns utbildningar riktade till både undervisande, forskande och teknisk/administrativ personal. Vi har också ett samarbete med Göteborgs universitet, vilket gör att vi kan erbjuda våra medarbetare att delta i delar av deras interna kompetensutvecklingsutbildningsutbud i mån om plats.

Våra värderingar

Högskolans vision ”Tillsammans tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av utbildning och forskning gör vi skillnad” innebär att för oss ska ansvarstagande vara en självklarhet – i utbildning, i forskning, på campus och i samarbetet med det omgivande samhället. Det varje medarbetare åstadkommer i vardagen bildar en väv av unika trådar som gör skillnad. Här på Högskolan i Borås är vi framträdande och vi sätter vår särskilda prägel på allt vi gör. Vi har modet och vi gör det gemensamt över gränserna!

Att arbeta för en statlig verksamhet

Högskolan i Borås är en statlig myndighet med uppgift att bedriva högre utbildning och forskning där samverkan, internationalisering och information är genomgående aspekter. 

En stor andel statligt anställda upplever att de har ett i hög grad intressant och meningsfullt arbete och att det finns möjlighet att påverka.