Så här söker du jobb hos oss

Så gör du en ansökan

För att söka en anställning vid Högskolan i Borås måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Det är ditt ansvar att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är oss tillhanda senast klockan 23:59 sista ansökningsdag.

Registrera ett konto

Logga in

Besvara frågor och bifoga dokument

Registrera/skicka din ansökan

Se eller göra ändringar i din ansökan

Skickad ansökan och bekräftelse

Vem kan ta del av uppgifterna?

För dig som har skyddade personuppgifter

Prenumerera på lediga anställningar

Teknisk support och hjälp

Dokument att bifoga din ansökan

När du söker en anställning ska nedanstående dokument bifogas. Beroende på anställningen kan kravet på innehåll i ansökan ändras. Detta framgår av aktuell annons. Ange alltid diarienummer och vilken anställning din ansökan avser. 

  • CV: Översiktlig förteckning av utbildningar och arbetslivserfarenhet i kronologisk ordning, inklusive referenser och löneanspråk
  • Personligt brev 
  • Intyg/betyg  

För sökande till läraranställningar

  • Försättsblad/personligt brev där sökt befattning och ämne framgår
  • CV: Översiktlig förteckning av utbildningar och arbetslivserfarenhet i kronologisk ordning, inklusive referenser och löneanspråk
  • Pedagogiska meriter i enlighet med Högskolan i Borås mall Ladda ned meritportfölj som pdf 
  • Examensbevis
  • I förekommande fall publikationslista och/eller förteckning över arbeten inom det konstnärliga ämnesområdet
  • Erforderligt antal exemplar av särskilt åberopade vetenskapliga/konstnärliga publiceringar, dokumenterade konstnärliga arbeten och pedagogiska arbeten
  • Eventuella övriga relevanta intyg/betyg/dokument

Mejla hr@hb.se om du har vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdag. 

Ansökan om befordran och docentmeritering

Särskilda anvisningar för detta finns på annan sida.

Ansök om befordran och docentmeritering.

Urvalsprocessen

När ansökningstiden har gått ut går vi igenom alla inkomna ansökningar. Därefter väljer vi ut ett antal personer för intervju. Urvalet görs utifrån de krav som angivits i annonsen. Blir du en av dem vi vill träffa för en intervju kommer vi att ta kontakt med dig. Efter intervjun kontaktar vi en eller flera av de referenspersoner du angivit. Kompletterande djupintervjuer eller tester kan också förekomma. 

Vid Högskolan i Borås finns många olika typer av anställningar och rekryteringsprocessen kan därför variera beroende på vilken typ av anställning det rör sig om.

När du söker läraranställning

Rekryteringsprocessen för läraranställningar följer samma principer som andra typer av anställningar, men processen ser lite annorlunda ut och tar längre tid eftersom den ofta även omfattar utlåtanden från externa sakkunniga och beredning i anställningsutskott.

Ladda ner regler vid rekrytering och befordran av lärare.pdf

Läs om Anställningsutskott-FoU.

Till läraranställningar räknas enligt Högskolan i Borås anställningsordning professor (inkl. gäst-, bitr., adjungerad och adjungerad bitr.), universitetslektor (inkl. bitr. och adjungerad) samt universitetsadjunkt (inkl. adjungerad). Vilka specifika regler, behörigheter och bedömningsgrunder som gäller för respektive lärarkategori framgår i högskolans anställningsordning.

Ladda ner Anställningsordning vid Högskolan i Borås som pdf.

Vi meddelar dig

Beslut om anställning meddelas på Högskolan i Borås anslagstavla i trapphus T6 (byggnad Balder). Alla som har sökt anställningen meddelas om beslutet, personligen eller via e-post.

Det är i vissa fall möjligt att överklaga ett beslut om anställning vid en statlig myndighet. Rätt att överklaga har den som beslutet angår, det vill säga den som har sökt anställningen.

Läs om överklagande av anställningsbeslut.

Din ansökan sparas i två år

Dina ansökningshandlingar sparas i två år efter att rekryteringsprocessen är avslutad. Detta i enlighet med Riksarkivets författningssamling (RA-FS 2004:1, § 2).